Select Page

Câu Chuyện Đầu Tiên

Đầu câu chuyện, xin được chân thành cám ơn anh Hùng (Joseph Nguyen). Người có công rất lớn vì đã kết nối tất cả chúng tôi lại. Anh đã xây dựng một cộng đồng những người làm HVAC có kinh nghiệm và những người ham học hỏi công việc này lại với nhau, để cùng nhau giúp đỡ...

Pressure Relief Valve

A pressure relief valve is a safety device designed to protect pressurized equipment or system during an overpressure event or in the event of vacuum. An overpressure event is a condition, in which pressure inside the equipment or piping system increased beyond the...

Pinch Valve

The pinch valve is also known as clamp valve. It is a linear motion valve. Used to start, regulate, and stop fluid flow. It uses a rubber tube, also known as a pinch tube and pinch mechanism to control the fluid. This valve is the simplest in any valve design. Pinch...

Needle Valve

A needle valve is a manual valve that used where continuous throttling of flow is required for regulation. Needle valves are similar to the globe valve in design with the biggest difference is the sharp needle like a disk. Needle valves are designed to give very...